Wibroakustyka

Badania wibroakustyczne prowadzone przez Adaptronica Sp. z.o.o. obejmują pomiary, rejestrację i analizę oraz ocenę szkodliwości drgań i hałasu. Badania drgań i hałasu przeprowadza się zarówno w celach diagnostyki maszyn jak również pod kątem oceny ich szkodliwości na stan techniczny konstrukcji, pracę maszyn lub zdrowie ludzi.

Nasza firma świadczy następujące usługi:

 • badania drgań i hałasu maszyn oraz urządzeń technicznych
 • badania środowiskowe drgań i hałasu
 • diagnostyka wibroakustyczna maszyn i urządzeń
 • pomiary drgań gruntu i budynków (wykaz prac)

 • 1a.png 1b.png
 • badania wpływu drgań na budynki mieszkalne (zgodnie z normą PN-B-02170:2016-12)
 • 2a.png 2b.png
 • badanie drgań obiektów budowlanych technicznych i sakralnych
 • 3a.png 3b.png
 • badania drgań instalacji przemysłowych
 • 4a.png 4b.png
 • badania drgań w pojazdach szynowych (pomiary drgań elementów konstrukcji, analiza widmowa sygnałów, określenie ścieżek propagacji, obliczenia wskaźnika komfortu)
 • 5a.png 5b.png
 • badania hałasu pojazdów szynowych (pomiar i analiza hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe zgodnie z PN-EN ISO 3095: 2005, pomiar i analiza hałasu wewnątrz pojazdów szynowych zgodnie z PN-EN ISO 3381: 2011).
  6a.png 6b.png
 • doradztwo w zakresie obniżania poziomu drgań (identyfikacja źródeł drgań, projektowanie i dobór materiałów wibroizolacyjnych, zmiany konstrukcyjne itp.)
  7a.png 7b.png
 • doradztwo w zakresie obniżania poziomu hałasu (identyfikacja źródeł hałasu, adaptacja akustyczna pomieszczeń, dobór i zastosowanie materiałów tłumiących i izolacyjnych, projektowanie osłon i tłumików akustycznych itp.)
  8a.png 8b.png

Przykłady wykonanych przez nas ekspertyz:

 • Badania drgań i hałasu oraz doradztwo dotyczące drgań i hałasu pojazdów szynowych PESA Bydgoszcz S.A.
 • Pomiary i ocena wpływu drgań na budynki wywołanych pracami budowlanymi (zabytkowe kościoły, domy jednorodzinne, budynki biurowo-usługowe, śluza wodna na kanale Gliwickim) dla firmy Expressway Consulting
 • Badania drgań instalacji przemysłowej na zlecenie ORLEN Projekt S.A.
 • Badania drgań elementów stanowiska do obróbki mechanicznej monolitycznych, kutych wałów korbowych czterosuwowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych w Zakładach CELSA Huta Ostrowiec
Nasza specjalistyczna aparatura oraz oprogramowanie obejmują m.in.:
 • analizatory PULSE (Brüel & Kjær),
 • akcelerometry (Brüel & Kjær, Endevco),
 • czujniki przemieszczeń (Festo),
 • mierniki poziomu dźwięku (Brüel & Kjær),
 • wibrometr laserowy (Polytec),
 • wzbudniki elektromagnetyczne (RFT, Brüel & Kjær),
 • Oprogramowanie: National Instruments LabView, Brüel & Kjær PULSE LabShop oraz PULSE Reflex
9a.png 9b.png 9c.png