Prace wykonane przez Adaptronica sp. z o.o. związane z monitorowaniem konstrukcji inżynierskich
  • System monitorowania drgań wieszaków wiaduktu linii kolejowej nr 4 (CMK) w m. Huta Zawadzka-tor nr. 1. Na zlecenie Instytut Badawczy Dróg i Mostów, sierpień 2015, zdemontowany

    Przedmiotem pracy było wykonanie systemu monitorowania drgań wieszaków wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr. 4 Centralnej Magistrali Kolejowej zlokalizowanego w pobliżu miejscowość Huta Zawadzka. System składał się z piezoelektrycznych przetworników mierzących przyspieszenie wieszaków wiaduktu w kierunkach poziomych oraz czujników temperatury konstrukcji. Zawierał moduły akwizycji danych, analizy oraz bezprzewodowej transmisji. Do systemu zostało dołączone autorskie oprogramowanie pozwalające na podgląd zarejestrowanych przebiegów drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz monitorowanych parametrów. Zastosowany został system podtrzymywania napięcia umożliwiający ciągłą pracę przy 12 godzinnym braku zasilania.
  • System monitorowania obciążeń linii kolejowej przy stacji Warszawa  Powiśle. Na zlecenie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, maj 2014, działający

  • Przedmiotem pracy było wykonanie Dynamicznej Wagi Kolejowej przeznaczonej do ważenia pociągów bez konieczności nakładania ograniczeń na prędkość ruchu. Zastosowano nieinwazyjną technikę pomiaru odkształceń szyny kolejowej wywołanych przejazdem pociągu. Wykorzystano przetworniki piezoelektryczne oraz tensometry. Przedmiotem identyfikacji były naciski osiowe, masy i prędkości oraz typy pojazdów szynowych. System wyposażono w moduł bezprzewodowej transmisji danych. Wykorzystano sprzęt pomiarowy firmy National Instruments oraz środowisko programistyczne Labiew. Wykonany układ monitorowania stanowił integralną część stanowiska „Inteligentny most” zbudowanego dla Centrum Nauki Kopernik (Inteligentny most).
  • System monitorowania odpowiedzi dynamicznej Mostu Gdańskiego, na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, sierpień 2015, działający

  • Przedmiotem pracy było wykonanie systemu monitorowania odpowiedzi dynamicznej stalowej konstrukcji mostu kolejowego. Układ składał się z jednostki centralnej oraz czterech modułów pomiarowych. Każdy zawierał 8- kanałowy, 16 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Zastosowane zostały następujące czujniki: pochyłomierze grawitacyjne przystosowane do pomiaru kątów ugięć mostu, tensometry oporowe do pomiaru odkształceń, trójosiowe akcelerometry typu piezoelektrycznego oraz typu MEMS do pomiaru drgań, termistorowe czujniki temperatury. System wyposażono w algorytm detekcji przejazdu pociągu oraz narzędzia do zdalnej konfiguracji. Wyniki pomiarów przesyłane były w sposób bezprzewodowy na serwer i dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Zastosowano układ podtrzymywania zasilania.
  • System monitorowania odpowiedzi dynamicznej konstrukcji wiaduktu kolejowego (CMK) w m. Huta Zawadzka-tor. Na zlecenie Instytut Badawczy Dróg i Mostów, sierpień 2015, działający

  • Przedmiotem pracy było wykonanie systemu monitorowania odpowiedzi dynamicznej konstrukcji wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w miejscowości Huta Zawadzka na trasie Centralnej Magistrali kolejowej. Układ składał się z jednostki centralnej oraz czterech modułów pomiarowych z których każdy zawierał 8-kanałowy, 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Zastosowane zostały następujące czujniki: pochyłomierze grawitacyjne przystosowane do pomiaru kątów ugięcia wiaduktu, - trójosiowe akcelerometry typu piezoelektrycznego oraz typu MEMS do pomiaru drgań, - termistorowe czujniki temperatury konstrukcji wiaduktu. System wyposażono w algorytm detekcji przejazdu pociągu oraz narzędzia do zdalnej konfiguracji. Wyniki pomiarów przesyłane były w sposób bezprzewodowy na serwer i dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Zastosowano układ podtrzymywania zasilania.