System pomiaru i rejestracji parametrów przyziemienia typ AVI+

System AVI+ pomiaru i rejestracji procesu lądowania samolotu opracowany przez firmę Adaptronica Sp. z o.o. realizuje pomiar prędkości pionowej i wysokości lotu w fazie przyziemienia oraz umożliwia oszacowanie energii lądowania, będącej podstawowym kryterium doboru parametrów dla systemu sterowania adaptacyjnego podwozia lotniczego.

AVI+ może być stosowany w samolotach lekkich oraz ultralekkich. W szczególności system AVI+ może być zastosowany, wraz z piezoelektrycznym zaworem proporcjonalnym oraz absorberem pneumatycznym, do zmniejszenia obciążeń udarowych podczas procesu lądowania.

Zalety systemu AVI+:
  • umożliwia oszacowanie energii przyziemienia jako podstawowego parametru wpływającego na obciążenie podwozia lotniczego przy lądowaniu,
  • ciągłe dostarczanie danych wejściowych dla kontrolera adaptacyjnego podwozia lotniczego,
  • lepsza ocena stopnia zużycia konstrukcji (zmęczenia materiałowego) spowodowanego kumulacją przeciążeń,
  • poprawa trwałości podwozia lotniczego,
  • możliwość oceny przyczyn ewentualnych awarii samolotów,
  • zastosowane wodoodporne głowice ultradźwiękowe o odpowiednio dobranej kierunkowości.
Pomiar prędkości pionowej przyziemienia oraz wysokości lotu oparty jest na zasadzie echolokacji, stosowanej w przypadku radarów i sonarów. Koncepcja urządzenia opiera się na zastosowaniu ultradźwiękowych głowic nadawczo-odbiorczych wraz z odpowiednim systemem przetwarzania i analizy sygnału. Głowice nadawczo-odbiorcze, pracując w paśmie ok. 40 kHz, pozwalają na poprawienie stosunku poziomu pomiarowego sygnału użytecznego do poziomu akustycz nego sygnału zakłócającego (tła akustycznego) generowanego przez samolot w locie.

Ze względu na indywidualny sposób wdrożenia systemu AVI+ wymaga on szczegółowych uzgodnień z użytkownikiem. Zapraszamy do współpracy