2019-01-07      Ogłoszenie ADBAG / 1

Poszukujemy osoby na stanowisko Głównego Inżyniera Projektu (Kierownika Merytorycznego Projektu) w okresie 18.01.2019 - 30.06.2019 r. do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 15.01.2018, godz. 16.00.
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami


Została wybrana oferta Pana Zbigniewa Wołejszy


2019-01-07      Ogłoszenie ADBAG / 2

Zatrudnimy pracownika naukowo-badawczego na stanowisku inżyniera lotnictwa w okresie 18.01.2019 - 30.06.2019 r. do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 15.01.2018, godz. 16.00.
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami


Została wybrana oferta Pana Ramiego Faraja


2019-01-07      Ogłoszenie ADBAG / 3

Zatrudnimy pracownika naukowo-badawczego na stanowisku inżyniera elektronika w okresie 18.01.2019 - 30.06.2019 r. do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 15.01.2018, godz. 16.00.
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami


Została wybrana oferta Pana Tomasza Kowalskiego


2019-01-07      Ogłoszenie ADBAG / 4

Zatrudnimy pracownika naukowo-badawczego na stanowisku inżyniera ds. testowania w okresie 18.01.2019 - 30.06.2019 r. do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 15.01.2018, godz. 16.00.
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami


Została wybrana oferta Pana Grzegorza Mikułowskiego


2019-01-07      Ogłoszenie ADBAG / 5

Zatrudnimy pracownika naukowo-badawczego na stanowisku inżyniera/technika mechanika w okresie 18.01.2019 - 30.06.2019 r. do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 15.01.2018, godz. 16.00.
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami


Została wybrana oferta Pana Jana Całki


2018-12-11     Ogłoszenie 7/COMPRESS/2018

Poszukujemy Kierownika Projektu w okresie 20.12.2018 r. - 30.11.2019 r, (11,5 miesięcy) - w ramach projektu „COMPRESS - Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kaźmierczaka


2018-12-11     Ogłoszenie 8/COMPRESS/2018

Poszukujemy głównego specjalisty ds. wytwarzania kompozytów w okresie 20.12.2018 r. - 30.11.2019 w ramach projektu „COMPRESS - Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pani Anity Orłowskiej


2018-07-18      Ogłoszenie 6/COMPRESS/2018

Poszukujemy wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy2018-05-25      Ogłoszenie 2/COMPRESS/2018

Poszukujemy osoby na stanowisko głównego specjalisty ds. wytwarzania kompozytów (stanowisko 1) do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 04.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Patryka Niedbały


2018-05-25      Ogłoszenie 3/COMPRESS/2018

Poszukujemy osoby na stanowisko głównego specjalisty ds. wytwarzania kompozytów (stanowisko 2) do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 04.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Kamila Kowalczyka


2018-05-25      Ogłoszenie 4/COMPRESS/2018

Poszukujemy osoby na stanowisko konsultanta ds. rozwoju produktu (stanowisko 1) do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 04.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Michała Dziendzikowskiego


2018-05-25      Ogłoszenie 5/COMPRESS/2018

Poszukujemy osoby na stanowisko konsultanta ds. rozwoju produktu (stanowisko 2) do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 04.06.2018 r
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Artura Kurnyty


2017-01-19      Główny specjalista ds. wytwarzania kompozytów / COMPRESS

Poszukujemy osoby na stanowisko głównego specjalisty ds. wytwarzania kompozytów do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 31.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
2017-01-03      Główny Inżynier Projektu/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Głównego Inżyniera do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Zbigniewa Wołejszy


2017-01-03      Inżynier lotnictwa/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera lotnictwa do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Ramiego Faraja


2017-01-03      Inżynier elektronik/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera elektronika do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Tomasza Kowalskiego


2017-01-03      Inżynier projektant/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera projektanta do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Hinca


2017-01-03      Inżynier mechanik/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera mechanika do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Piotra Pawłowskiego


2017-01-03       Inżynier ds. testowania/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera ds. testowania do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Grzegorza Mikułowskiego


2017-01-03       Inżynier/technik mechanik/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera/technika mechanika do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Jana Całki


2017-01-03       Inżynier projektant/ADBAG

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera projektanta (ds. inflacji) do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 12.01.2018.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Została wybrana oferta Pana Lecha Knapa


2017-12-14      Główny specjalista ds. wytwarzania kompozytów / COMPRESS

Poszukujemy osoby na stanowisko głównego specjalisty ds. wytwarzania kompozytów do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 29.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
2017-12-14      Kierownik Projektu/COMPRESS

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Termin składania ofert do 29.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kaźmierczaka


2017-04-25      Inżynier projektant

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera projektanta - do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 04.05.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Lecha Knapa.


2017-04-25      Inżynier mechanik /technik

Poszukujemy osoby na stanowisko: Inżynier mechanik /technik - do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 04.05.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Jana Całki.


2017-03-17      Inżynier projektant

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera projektanta do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Hinca.


2017-03-17      Inżynier mechanik

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera mechanika do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Załącznik nr 2. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Piotra Pawłowskiego.


2017-03-17      Inżynier ds. testowania

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera ds. testowania do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Grzegorza Mikułowskiego.


2017-03-17      Inżynier elektronik

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera elektronika do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Tomasza Kowalskiego.


2017-03-17      Inżynier lotnictwa

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera lotnictwa do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Ramiego Faraja.


2017-03-17      Inżynier awionik

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera awionika do projektu: „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kaźmierczaka


2017-03-17      Główny inżynier

Poszukujemy osoby na stanowisko Głównego Inżyniera do projektu „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0083/16. Termin składania ofert do 28.03.2017.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Zbigniewa Wołejszy.


2017-02-24 Oferta pracy      Konsultant

Poszukujemy osoby na stanowisko konsultanta do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Zbigniewa Wołejszy


2017-02-16      Pracownik naukowo-badawczy

Poszukujemy osoby na stanowisko naukowo-badawcze do projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pani Anity Orłowskiej


2016-12-01      Kierownik projektu

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika Projektu pt. "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 "Sektorowe Programy B+R", program sektorowy "INNOLOT - Innowacyjne lotnictwo", nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kaźmierczaka


2016-06-01      Kierownik projektu

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika Projektu pt. "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 "Sektorowe Programy B+R", program sektorowy "INNOLOT - Innowacyjne lotnictwo", nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15.
Zapytanie ofertowe.


Została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kaźmierczaka